Cobra Paw

Cobra Paw

£14.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.
Out of Stock
Description

Mae angen y ddawn i ymateb yn gyflym, sgiliau adnabod miniog a meddwl craff i lwyddo yn y gêm newydd heriol hon a elwir yn Cobra Paw! Mae’r chwaraewyr yn rholio’r deis (sy’n nodweddu 6 symbol unigryw), yn sbotio’r teil gyda’r patrwm cyffelyb ac yn ceisio ei gipio cyn unrhyw chwaraewr arall. Mae’r cyntaf i godi 6 teil yn ennill y gêm gan ddod ag anrhydedd fawr i’r Shidoshi Crand, y Meistr Meow!

Beth yw’r cynnwys?
21 o Deils | 2 Ddeis | Cyfarwyddiadau

Oedran 6+ | Chwaraewyr: 2-6 | Amser Chwarae: 5-15 munud


Ninja-like reflexes, sharp recognition skills, and mental fortitude steals the game in our new tile-snatching challenge known as Cobra Paw! Players take turns rolling the dice (featuring 6 unique symbols), spotting the tile with the matching pattern, then grabbing it before their opponents. The first player to snatch up 6 tiles wins the game and bestows great honor to the Grand Shidoshi, Master Meow!

What’s Inside?
21 Tiles | 2 Dice | Instructions

Ages 6+ | Players: 2-6 | Play Time: 5-15 min

More Details
  • Brand:
    Asmodee
  • Product Code:
    856739001890
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS