Clean Water Science | Gwyddoniaeth Dŵr Glân - KidzLabs

£13.99

Learn the science of cleaning and re-using dirty water by conducting interesting water purification experiments.

Suitable for ages 8 upwards.

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.


Dysgwch wyddoniaeth glanhau ac ail-ddefnyddio dŵr brwnt trwy wneud arbrofion puro dŵr diddorol


Yn addas ar gyfer 8 oed a throsodd.

Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol hyn o Kidzlabs. Yn addysgol ac yn ddyfeisgar ac yn gwneud iddynt ymddiddori mewn gwyddoniaeth a mecaneg. Yn rhwydd ac yn hwyliog.

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New