Chloe Rodenhurst

"Mae’r math o gelf yr wyf i’n hoffi yn adrodd stori. Yn y pendraw, mae fy ngwaith yn anelu a ddathlu prydferthwch Cymru a’i hanes."
 

"The sort of art that I like tells a story. Ultimately, my work aims to celebrate the beauty of Wales and its history."

Chloe Rodenhurst

Showing 1 of 1 results