Caviar i Gymro | Welshman's Caviar

£4.75


Welshman’s Caviar - The Pembrokeshire Beachfood Company

Dried toasted flakes of premium Pembrokeshire Laver Seaweed. 10g.

Ingredients: 100% Laver Seaweed.

No artificial colours or preservatives.

Allergens: Seaweed may contain traces of Crustaceans/Molluscs

Caviar i Gymro - The Pembrokeshire Beachfood Company

Fflochiau sych wedi eu tostio o wymon môr lafwr gorau Sir Benfro. 10g.

Cynhwysion: 100% gwymon môr lafwr. Dim lliwiau neu gadwolion artiffisial.

Alergenau: Gall y gwymon gynnwys olion o Gramenogion/Molysgiaid