Build Your Own Glow-in-the-Dark Solar System Planetarium Model From KidzLabs

£12.99

Build your own 30cm glow-in-the-dark solar system planetarium model. Watch it glow in the dark as if it were in space. It's an inspiring science craft.

Suitable for ages 8 upwards.

Crëwch eich model planetariwm cyfundrefn heulol 30cm eich hun. Gwyliwch ef yn disgleirio yn y tywyllwch fel pe bai yn y gofod.  Dyma grefft wyddonol ysbrydoledig.

Yn addas ar gyfer 8 oed a throsodd.

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New