Atgofion o Aberystwyth / Recollections from Aberystwyth - DVD

Product code: 5027035016702
£3.00


Recollections from Aberystwyth

AberystwythThis film was the idea of the Business Club – a selection of short interviews with local people, sharing their stories and anecdotes of life in Aberystwyth and beyond. Some of the participants are, sadly, no longer with us, but their memories will live on in this film

SiopaBonus feature ‘’ – a digital story recording shopping memories from Aberystwyth

AberystwythA collaboration between Business Club and Aberystwyth Arts Centre and facilitated by Fflimiau Cymunedol Davies Community Films

AberystwythAll proceeds will be donated to HAHAV ( and District Hospice at Home Volunteers) registered charity no: 1160645


Atgofion o Aberystwyth

Syniad Clwb Busnes Aberystwyth oedd y ffilm hon - detholiad o gyfweliadau byrion gyda phobl leol, yn rhannu eu straeon a’u hatgofion o fywyd yn Aberystwyth a thu hwnt. Yn anffodus nid yw rhai o’r sawl a gymerodd ran gyda ni bellach ond bydd eu hatgofion yn parhau ymlaen yn y ffilm.

Nodwedd ychwanegol yw ‘Siopa’ - stori ddigidol yn cofnodi atgofion o siopa yn Aberystwyth

Gwaith ar y cyd rhwng Clwb Busnes Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Hyrwyddwyd gan Fflimiau Cymunedol Davies.

Cyfrennir yr holl elw at HAHAV (Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Aberystwyth a’r Cylch), elusen gofrestredig rhif: 1160645


 

Brand ARROW FILMS
Product Code 5027035016702