T'Rydym ar gau ar hyn o bryd. Bydd archebion a wneir 'nawr yn cael eu hanfon allan ar: anhysbys --- We are currently closed. Orders placed now will be despatched on: Unknown

Aled Jenkins

Llechen Gymreig - Welsh Slate

" 'Rwy'n cymryd llechen do Gymreig ddiangen ac yn rhoi bywyd newydd iddi fel fâs, cloc neu grogdlws, gan ei gwneud mor llyfn â charreg o'r traeth gyda sglein gloyw llwyd neu borffor."

"I take a redundant Welsh roofing slate and give it a new lease of life as a vase, clock or pendant, making it as smooth as a sea-washed pebble, with a shimmering sheen of grey or purple."

0 Products

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS