Aled Jenkins

Llechen Gymreig - Welsh Slate

" 'Rwy'n cymryd llechen do Gymreig ddiangen ac yn rhoi bywyd newydd iddi fel fâs, cloc neu grogdlws, gan ei gwneud mor llyfn â charreg o'r traeth gyda sglein gloyw llwyd neu borffor."

"I take a redundant Welsh roofing slate and give it a new lease of life as a vase, clock or pendant, making it as smooth as a sea-washed pebble, with a shimmering sheen of grey or purple."
Showing 1 of 1 results