Accentuate

Accentuate

£19.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.
Out of Stock
Description

Mae ‘Accentuate’ yn cynnig syniad syml ond un sy’n anodd i’w gyflawni: i ailadrodd dyfyniad o ffilm yn uchel mewn acen o’ch dewis a gweld os yw aelodau’ch tîm yn gallu ei adnabod. Y gwaethaf yw’r acen, y mwyaf doniol yw’r gêm!

Yn nodweddu 40 o wahanol acenion o bob rhan o’r byd gan gynnwys chwarter ohonynt o’r DU, mae’r chwaraewyr o dan bwysau i berfformio, gyda dim ond 30 eiliad i gyflwyno un o’r 180 o ddyfyniadau ffilm yn yr acen o’u dewis. Mae’r chwaraerwyr yn ennill pwyntiau am ddyfalu’r acen, y ffilm a’r flwyddyn y cafodd ei rhyddhau.

Oedran: 16+ | Chwaraewyr: 4+
Maint: 140 x 40 x 190mm


Accentuate boasts a simple yet cringe-inducing premise: repeat a given film quote aloud in a randomly selected accent and see if teammates can guess what it is. The worse the accent attempts are, the more hilarious the game becomes.

Featuring 40 different accents from around the globe including a quarter from the UK, Accentuate players are under pressure to perform, with just thirty seconds to utter one of the 180 film quotes in their selected accent. Players win points for guessing the accent, film and year of release.

Age: 16+ | Players: 4+
Size: 140 x 40 x 190mm

More Details
  • Brand:
    Asmodee
  • Product Code:
    5060410930002
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS