Monday - Saturday: 10am to 8:15pm
Sunday: 12pm - 5.30pm

E-mail: aberartshop@aber.ac.uk
Telephone: 01970 622895

Llun - Sadwrn:10am tan 8pm
Sul:12pm - 5.30pm

E-bost: aberartshop@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622895

 

Cymraeg


 

The place in mid Wales for the best in craft and design - Inspiration for the home and individual.

The craft + design shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homewares, stationery, cards and jewellery.
Come and discover the fun, quirky and innovative.

 

Y lle yng Nghanolbarth Cymru i ddod o hyd i’r gorau mewn crefft a dylunio - ysbrydoliaeth ar gyfer y cartref a’r unigolyn.

Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith.
Dewch i ddarganfod yr hwyliog, yr anghyffredin a’r dyfeisgar.

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS