A Fake Artist Goes to New York

A Fake Artist Goes to New York

£12.99
Only  1 left in stock!
Description

Gêm barti i 5-10 o chwaraewyr yw Artist Ffug yn Mynd i Efrog Newydd.  Mae’r chwaraewyr yn cymryd eu tro i fod yn Feistr y Cwestiynau. Ei rôl ef yw gosod categori, ysgrifennu gair o fewn y categori hwnnw ar gardiau ac yn eu rhoi allan i’r chwaraewyr eraill fel artistiaid. Bydd gan un chwaraewr “X” yn unig ar ei gerdyn ac ef yw’r artist ffug!

Mae’r chwaraewyr yn mynd o gwmpas y bwrdd dwywaith, yn rhoi un strôc barhaol yr un ar ddarn o bapur i arlunio’r gair a ddewiswyd gan y Meistr, ac wedyn yn dyfalu pwy yw’r artist ffug. Os nad yw’n cael ei ddal, mae’r artist ffug a’r Meistr yn ennill pwyntiau; os yw’r artist ffug yn cael ei ddal ac yn methu dyfalu beth yw’r gair, mae’r artistiaid yn ennill pwyntiau.  

Oedran: 8+ |Chwaraewyr: 5-10 | Hyd y gêm: 20 munud
Maint: 109 x 62 x 34mm


Fake Artist Goes to New York is a party game for 5-10 players. Players take turns being the Question Master, whose role is to set a category, write a word within that category on dry erase cards, and hand those out to other players as artists. At the same time, one player will have only an "X" written on their card. They are the fake artist!

Players will then go around the table twice, drawing one continuous stroke each on a paper to draw the word established by the Question Master, then guess who the fake artist is. If the fake artist is not caught, both the fake artist and the Question Master earn points; if the fake artist is caught and cannot guess what the word is, the artists earn points.

Age: 8+ | Players: 5-10 | Duration: 20mins
Size: 109 x 62 x 34mm

More Details
  • Brand:
    Big Potato
  • Product Code:
    4571394090312
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS