5 minute Origami

£6.99

An easy introduction to the art of paper folding. This set contains 100 sheets of brightly coloured origami paper and a full-colour 28 page instruction book. The book will guide you through the detailed folding of 10 models which are simple and fun to make.

Cyflwyniad hawdd i’r grefft o blygu papur. Mae’r set yn cynnwys 100 dalen o bapur origami lliwgar a llyfr cyfarwyddyd 28 tudalen mewn lliw llawn. Bydd y llyfr yn eich dangos yn fanwl sut i wneud 10 model sy’n syml ac yn hwyl i’w creu.

Technical specifications

Brand NPW
Condition New