CART: 0 - £0.00

                   Cymraeg


The place in mid Wales for the best in craft and design - Inspiration for the home and individual.

The craft + design shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homewares, stationery, cards and jewellery.
Come and discover the fun, quirky and innovative.

Monday - Saturday 10am to 8:15pm
Sunday 12pm - 5.30pm

E aberartshop@aber.ac.uk    T: 01970 622895

Y lle yng Nghanolbarth Cymru i ddod o hyd i’r gorau mewn crefft a dylunio - ysbrydoliaeth ar gyfer y cartref a’r unigolyn.

Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith.
Dewch i ddarganfod yr hwyliog, yr anghyffredin a’r dyfeisgar.

Llun - Sadwrn 10am tan 8pm
Sul 12pm - 5.30pm

E-bost: aberartshop@aber.ac.uk    Ffôn: 01970 622895